Miljøpolitik

Vi udfører alle vores aktiviteter på en bevidst måde, hvor vi:

  • vurderer og tager hensyn til hver handling og dens påvirkning af miljøet og de mennesker som den berører
  • træffer beslutninger med den korrekte motivation som Ardo kan være stolt af
  • udfører vores operationer så disse er i overensstemmelse med gældende lovgivninger og ikke mindst vores mål om at beskytte planeten og dyrke, producere og forarbejde produkter på en bæredygtig måde med respekt for mennesker.

Alle miljøspørgsmål skal kunne behandles i en åben og positiv dialog med medarbejdere, kunder, avlere, leverandører, transportører, myndigheder, organisationer, presse og befolkning.

Vores mål er at bygge videre på og investere i eksisterende stærke relationer og udvikle partnerskaber med ligesindede interessenter, der ligesom Ardo påskønner gensidig respekt, og som forstår og forpligter sig til, hvad der kræves af et sådan partnerskab og samarbejde.

Ardo vil forsøge aktivt at være med i en fornuftig miljømæssig udvikling i samfundet og medvirke til at love og regler bliver forståelige.

Vores mål er at bygge videre på og investere i eksisterende stærke relationer og udvikle partnerskaber med ligesindede.