Tilskud

Produktionsafgiftsfonden

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med:

Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

Midlerne anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

Ardo er proaktiv når det kommer til forskning og indførelse af mere bæredygtige produktionsmetoder i landbruget.

Selvfølgelig til gavn for Planet, People & Product.

Formål med projekterne er forskning og forsøg. Projekterne løber hele et helt år, og så snart resultater foreligger vil de blive offentliggjort her på siden.

For yderligere information omkring Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter se her.

GAU-projekt

2022

GAU-projekt

2021

GAU-projekt

2020

GAU-projekt

2019

GAU-projekt

2018

GAU-projekt

2017