Danske ærter i verdensklasse

Det danske klima og landets geografiske placering med optimale vækstbetingelser gør danske ærter til nogle af verdens bedste. I høstsæsonen, som varer ca. 2 måneder, høstes der stort set døgnet rundt alle ugens dage.

Markerne er sået tidsmæssigt forskudt, så det passer med, at ærtemarkerne er modne til høst hen over hele høstperioden. På den måde opnår vi den bedst mulige, ensartede kvalitet i produktionen, hvilket er din garanti for den bedst mulige smag og konsistens i hele sæsonen. Du kan både få økologiske og konventionelle Frigodan ærter.

Frost bevarer vitaminerne

Vores ærtemarker ligger på Sydsjælland og Lolland-Falster, så vi hurtigt kan få transporteret ærterne til vores produktionsanlæg i Orehoved på Falster. Senest 3 timer efter høsten er ærterne indfrosset, så ærternes farve, struktur og smag bevares bedst muligt. Indfrysningen stopper nedbrydningen af næringsstofferne. Det betyder, at C-vitaminindholdet i ærterne selv efter 9 måneder på frost er højere end ved ferske ærter, som blot er to dage gamle.

Mindre madspild

Frosne grøntsager bruges også i professionelle køkkener, da det er et prismæssigt godt alternativ til ferske grøntsager. Frosne grøntsager er typisk billigere end friske, fordi der i alle led sker et minimum af spild. Det gælder lige fra marken, hvor grøntsagerne høstes til produktionsstedet, hvor der renses, skylles, blancheres, indfryses og sorteres – og til fødevaregrossistens lager, hvorfra produkterne distribueres til det endelige køkken, hvor grøntsagerne tilberedes.

Frigodan frosne grøntsager er frilandsdyrkede og er uden tilsætningsstoffer og konserveringsmidler: grøntsagerne er rengjort, frosset og pakket i poser. Dermed er de lige til at bruge – og vel at mærke i lige præcis den mængde, du har brug for.

Fakta om ærter

  • Mange vitaminer og næringsstoffer bevares ved frost.
  • Det danske klima er optimalt til at dyrke nogle af verdens bedste ærter.
  • Høstsæsonen er på 2 mdr.
  • Frigodan ærter fås både som konventionelle og økologiske.
  • Ærterne er uden tilsætningsstoffer og konserveringsmidler.

Danske konventionelle ærter

Danske ærter klassificeres i følgende kategorier:

Ekstrafine ærter:
Ærterne er i størrelsen mindre end 7,5 mm i diameter, Kvalitet (KV) I.

Fine ærter:
Ærterne er mindre end 8,75 mm i diameter, Kvalitet (KV) I.

Mellemfine ærter: Ærterne er mellem 8,75 mm og 10,2 mm i diameter, Kvalitet (KV) I eller Kvalitet (KV) II.

Kvalitet (KV) I og Kvalitet (KV) II angiver hvor hårde ærterne er.

Ærtens rejse fra jord til bord

Frigodan’s danske ærter indfryses max. 3 timer efter høsten på marken, og derved bremser vi tabet af vigtige vitaminer. Først efter 9 måneders opbevaring på frost vil indholdet af C-vitaminer i ærterne være reduceret med ca. 5 %.

1. Høst

Fra midten af juni indtil midten af september. Ærterne bliver høstet og afbælget på marken. De bliver tippet op på trailere og kørt bort af lastbiler.

2. Rensevifter

Ærterne bliver renset af store vifter, der blæser rester af stilke og bælge væk.

3. Rensning

Ærterne passerer igennem en si, der automatisk fjerner alle ikke afbælgede ærter.

4. Stenfælde og vask

Ærterne bliver vasket og pumpet over en stenfælde for at fjerne evt. sten.

5. Flotationsvasker

Ærterne bliver vasket og sendt igennem et vandbad, dette får f.eks. insekter og blomster til at flyde ovenpå, så de er lette at fjerne.

6. Farvesorterer

Ærterne bliver ledt igennem en farvesorterer, der fjerner alle misfarvede ærter og tilbageblevne fremmedlegemer.

7. Blanchering

Ærterne flyder ind i en blancherer, hvor de bliver blancheret ved høj temperatur
(90-95 °C).

8. Køling og frysning

Ærterne bliver kølet og frosset individuelt i flowfrysere, så de bliver individuelt hurtigt frosset (IQF).

9. Sortering

De frosne ærter bliver renset igen i en stor luftseparator for at fjerne alle tilbageblevne bælge og stykker af ærter. De bliver derefter sorteret efter størrelse, mens de er frosne. Afhængig af størrelsen bliver de ekstra fine, meget fine, fine, mellemfine og de store søde.

10. Poser

De frosne ærter bliver hældt ned i 25 kg sække og ledt igennem en metaldetektor som en sidste kvalitetskontrol. Sækkene bliver derefter placeret i et frostrum ved
-22 til -24 °C.

11. Pakning

Ærterne sendes i frostlastbiler til Frigodan's pakkeri hvor sækkene åbnes og kommer igennem inspektion og metal-detektor for sidste gang, inden de pakkes i poser til slutbrugeren.

12. Den sidste rejse

Ærterne tilberedes, serveres og er væk!

 

Frosne vitaminer

Friske, ferske grøntsager har ofte en lang transportvej med mange mellemstationer foran sig, inden de får frem til butikken og hjem til dig. Lang transporttid, oplagring og omlæsning er hårdt for grøntsagerne og dræner dem for de medfødte vitaminer.

Dybfrysninger som opbevaringsmetode

Dybfrysning af grøntsager er den naturlige opbevarings-metode uden brug af konservering, som også sikrer, at man bevarer langt de fleste vitaminer.

Frysningen konserverer grøntsagerne ved at forsinke nedbrydningen af deres næringsværdi. Samtidig bevares grøntsagernes farve, struktur, smag og en betragtelig del af næringsværdien.

Ærter - fra høst til frost under 3 timer

Vores ærter er nedfrosset efter maksimalt 3 timer fra høsten på marken. Det betyder, at vitamintabet er minimalt, og selv under den efterfølgende transport, vil reduktionen af C-vitaminer være ganske ubetydelig.

Ærterne blancheres (opvarmes kortvarigt) efter rengøring, hvilket nedbryder de enzymer, der ellers ville have reduceret næringsindholdet. Blancheringen bevirker samtidig, at ærterne beholder deres gode smag. Herefter er ærterne klar til lynfrysning.

Først efter 9 måneders opbevaring på frost vil ærterne have mistet ca. 5 % C-vitaminer.

Tilberedning af frosne grøntsager

Den mest udbredte måde at tilberede grøntsager på - nemlig gennem kogning - er faktisk den dårligste. Dampede grøntsager bevarer nemlig mange flere vitaminer end kogte. Kog derfor kun grøntsager, når kogevandet efterfølgende anvendes i retten.

Kogning, dampning eller stegning af grøntsager bør foregå i så kort tid som muligt, da overkogning eller -stegning udvander grøntsagerne og gør dem smagsløse.

Derfor bør vandet være i kog, når man nedsænker grøntsagerne.

En stor mængde vitaminer og mineraler mistes ved langtids-tilberedning af grøntsager.

Dampning og kogning

Grøntsager - med undtagelse af grønne grøntsager - bør koges eller dampes under låg. Tilberedning under låg bevarer både smag, farve og næringsværd - og reducerer tillige kogetiden. Grønne grøntsager bør koges under låg for ikke at reducere syreindholdet og derved ødelægge bl.a. farven.

Tilbered altid grøntsager så kort tid som muligt hvis du ønsker sprøde grøntsager. Sprøde grøntsager smager af mere og har en væsentlig hører næringsværdi.

Sådan damper du:

Kom ca. ½ dl vand i en gryde. Når vandet koger hældes grøntsagerne i gryden og dampes lidt længere tid end ved normal kogning.

Fakta om vores grøntsager:

  • Vores frosne grøntsager er helt naturlige: rene sunde råvarer med højt vitaminindhold.
  • De er uden tilsætningsstoffer og konserveringsmidler
  • De er rengjort, frosset og pakket i poser - intet andet
  • Hurtig og sund mad tilberedt på få minutter!

 

Først efter 9 måneders opbevaring på frost vil ærterne have mistet ca. 5 % C-vitaminer.